กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : Guideline on HIV Laboratory Testing
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 10/11/2564 ถึงวันที่ 10/11/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม Video Conference จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-037-21-11-18
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวธนาภรณ์ ชีวาเสถียรชัยพร
Email :: thanaporn.cheewastienchaiyaporn@abbott.com โทร:: +666 59373569
   
เอกสารประกอบ: open CMTE submission 10 Nov 2021-Nhealth HIV

วันที่บันทึกโครงการ 2021-09-16 16:21:47