ติดต่อสภาเทคนิคการแพทย์


สภาเทคนิคการแพทย์
ชั้น 2 ตึกกองวิศวกรรมการแพทย์ ถนนสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 02-580-0229
โทรสาร 02-580-0229