ติดต่อสภาเทคนิคการแพทย์


สภาเทคนิคการแพทย์
ชั้น 6,10 อาคารสภาวิชาชีพ ปากซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
 
โทร. 092-849-8510