กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร “Major Role in the Diagnosis and Management of Syphilis”
สถานที่ :: บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 25/04/2561 - 25/04/2561 คะแนน 5.5
“Conceptual framework in Laboratory Diagnostic of ANCA and Autoimmune Liver Disease”
สถานที่ :: บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 26/04/2561 - 26/04/2561 คะแนน 6.0
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) ในเขตสุขภาพที่ ๑
สถานที่ :: โรงแรมอโมรา ท่าแพ
หน่วยงานที่จัด :: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 26/04/2561 - 27/04/2561 คะแนน 12.0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Cell Culture and Cellular Application Techniques เชียงใหม่
สถานที่ :: บริษัท กิบไทย จำกัด สาขาเชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท กิบไทย จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 03/05/2561 - 04/05/2561 คะแนน 9.5
โครงการสัมมนา Advance Hematology Growing with Quality 2018
สถานที่ :: โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ โฮเทล
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท กิบไทย จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 05/05/2561 - 06/05/2561 คะแนน 8.0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Cell Culture and Cellular Application Techniques หาดใหญ่
สถานที่ :: บริษัท กิบไทย จำกัด สาขาหาดใหญ่
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท กิบไทย จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 10/05/2561 - 11/05/2561 คะแนน 9.5
The 2nd Annual Chula - Laboratory Medicine Conference (CLMC) 2018 King Chulalongkorn Memorial Hospital “Dengue Laboratory Interpretation: Case based approach”
สถานที่ :: ห้องประชุม 1301 Zone C อาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วยงานที่จัด :: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 11/05/2561 - 11/05/2561 คะแนน 3.5
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 5
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 18/05/2561 - 18/05/2561 คะแนน 7.0
ประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ประจำปี ครั้งที่ 42
สถานที่ :: ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 22/05/2561 - 25/05/2561 คะแนน 18.0
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ประจำปี 2561
สถานที่ :: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 24/05/2561 - 25/05/2561 คะแนน 12.5