ข่าวเทคโนโลยี

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร ORTHO Online Education Program (ครั้งที่ 8)
วันอบรม 16/09/2564
MTC-LA-09 Online "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 3
วันอบรม 04/09/2564
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทีนิคการแพทย์ "The Complete Laboratory Determination to Support the Diagnosis of CIVID-19: Usefulness of comprehensive methodology"
วันอบรม 20/08/2564
ORTHO Online Education Program (ครั้งที่ 7)
วันอบรม 19/08/2564
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 36
วันอบรม 02/08/2564
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 23
วันอบรม 29/07/2564
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทีนิคการแพทย์ "การดูผล Correlation สำหรับโรคเลือด Iron, TIBC, Ferritin"
วันอบรม 21/07/2564
MTC-LA-01 Online มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 3
วันอบรม 15/07/2564
MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 38
วันอบรม 05/07/2564
ORTHO Online Education Program (ครั้งที่ 6)
วันอบรม 17/06/2564
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทีนิคการแพทย์ "การดูผล Correlation Thyroid function, Hepatitis"
วันอบรม 16/06/2564
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 35
วันอบรม 07/06/2564