ข่าวเทคโนโลยี


 

การเขียนบทความสั้นเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.mtc.or.th/


คำแนะนำสำหรับการเขียนบทความสั้นเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.mtc.or.th/

วัตถุประสงค์การจัดทำบทความสั้นออนไลน์:

  1. เพื่อเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์

  2. เป็นกิจกรรมหนึ่งของการศึกษาต่อเนื่อง ที่ผู้แต่ง ผู้ทรงคุณวุฒิฯ และผู้อ่านบทความสามารถเก็บสะสมคะแนนสำหรับต่ออายุใบอนุญาตได้ โดย

  • ผู้แต่งบทความสั้นจะได้คะแนน CMTE 3-5 คะแนนต่อเรื่อง

  • ผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความสั้นจะได้คะแนน CMTE 3 คะแนนต่อเรื่อง

  • ผู้อ่านบทความและทำข้อสอบได้ 5 ข้อ ได้คะแนน CMTE 1 คะแนน ทำข้อสอบได้ 10 ข้อ ได้คะแนน CMTE 2 คะแนน

หมายเหตุ: บทความสั้นที่ผ่านการพิจารณาและนำมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ (CMTE) โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.mtc.or.th/ เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งสิ้น

2019-08-07
  • 1
กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 21
วันอบรม 17/09/2563
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 15
วันอบรม 28/08/2563
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 32
วันอบรม 17/08/2563
MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 34
วันอบรม 20/07/2563
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 20
วันอบรม 18/06/2563
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 31
วันอบรม 08/06/2563
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 14
วันอบรม 22/05/2563
MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 33
วันอบรม 11/05/2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทสำคัญของนักเทคนิคการแพทย์สำหรับการแพทย์แม่นยำในปัจจุบัน
วันอบรม 21/03/2563
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 19
วันอบรม 19/03/2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Update in liver diseases and liver function tests
วันอบรม 21/02/2563
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 30
วันอบรม 17/02/2563