ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 Thailand LA Forum 2021
วันอบรม 21/11/2564
MTC-LA-08 Plus Online การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 2
วันอบรม 30/09/2564
ORTHO Online Education Program (ครั้งที่ 8)
วันอบรม 16/09/2564
MTC-LA-09 Online "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 3
วันอบรม 04/09/2564
“Evolution of multi-drug resistant bacteria from 1994-2021”
วันอบรม 26/08/2564
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันอบรม 25/08/2564
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทีนิคการแพทย์ "The Complete Laboratory Determination to Support the Diagnosis of CIVID-19: Usefulness of comprehensive methodology"
วันอบรม 20/08/2564
โครงการเสวนาออนไลน์ "ระบบคุณภาพ LA ในยุค New Normal" ครั้งที่ 1
วันอบรม 20/08/2564
ORTHO Online Education Program (ครั้งที่ 7)
วันอบรม 19/08/2564
Sysmex Scientific Webinar : CBC interpretation in common hematologic diseases
วันอบรม 19/08/2564
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทีนิคการแพทย์ "การดูผล Correlation สำหรับโรคเลือด Iron, TIBC, Ferritin"
วันอบรม 18/08/2564
Vitamin D: Immunity and COVID-19
วันอบรม 18/08/2564