ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร การประชุมวิชาการประจําปี ครั้งที่ 30 สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
วันอบรม 29/11/2564
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ
วันอบรม 25/11/2564
Labs Talk E-learning practice sharing (24-11-2021)
วันอบรม 24/11/2564
โครงการประชุมวิชาการประจำเดือน ครั้งที่ 8/2564(502)
วันอบรม 23/11/2564
มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 Thailand LA Forum 2021
วันอบรม 21/11/2564
มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 Thailand LA Forum 2021 (Online)
วันอบรม 20/11/2564
โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ครั้งที่ 24 ประจำปี 2564
วันอบรม 17/11/2564
Guideline on HIV Laboratory Testing
วันอบรม 10/11/2564
Labs Talk E-learning practice sharing (10-11-2021)
วันอบรม 10/11/2564
โครงการประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปี2564
วันอบรม 03/11/2564
โครงการสัมมนาวิชาการออนไลน์ The roles of POC assay in HIV and STI prevention and treatment programs
วันอบรม 03/11/2564
Morphology Proficiency Challenge II
วันอบรม 01/11/2564