กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 18 เรื่อง “Hemoglobin Variants and At-risk Couple Determination”
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 26/08/2565 ถึงวันที่ 26/08/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุม CC2-802 ชั้น 8 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด พิษณุโลก
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-01-039-22-08-01
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสุภารัตน์ จอนคำ
Email :: suparatjk@gmail.com โทร:: 055965020
   
เอกสารประกอบ: open
เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2022-06-24 12:01:02