กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการสัมมนาวิชาการออนไลน์ The roles of POC assay in HIV and STI prevention and treatment programs
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 03/11/2564 ถึงวันที่ 03/11/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม Online via Microsoft Team จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-092-21-11-02
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวสุกฤตา จีระดีพลัง
Email :: sukrita.c@biomediaholdings.com โทร:: 0621975747
   
เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2021-10-05 16:05:52