กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : Labs Talk E-learning practice sharing (24-11-2021)
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 24/11/2564 ถึงวันที่ 24/11/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม Virtual Meeting จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-021-21-11-17
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม จารุพรรณ พฤกษมาศ
Email :: jaruparn.prucksamas@roche.com โทร:: 085-9182371
   
เอกสารประกอบ: open โครงการ Labs Talk E-learning practice sharing(24-11-2021)
เอกสารประกอบ: open Agenda

วันที่บันทึกโครงการ 2021-09-23 15:31:56