กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อกิจกรรม : Modern Laboratory in Medicine 2019 : How and Why
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางเยาวลักษณ์ อู่ปรัชญา
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 22/08/2562 ถึงวันที่ 23/08/2562
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรม SD Avenue ถนนปิ่นเกล้าฯ กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-03-010-19-08-05
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open หนังสืออนุมัติโครงการ
เอกสารประกอบ: open โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Modern Laboratory in Medicine 2019 : How and Why

วันที่บันทึกโครงการ 2019-02-20 10:29:52