กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด
ชื่อกิจกรรม : “Insight Mycoplasma pneumoniae”
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ดารัตน์ เหลืองวรานันท์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 20/07/2561 ถึงวันที่ 20/07/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรม แมนดาริน (สามย่าน) จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-054-18-07-06
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการประชุมวิชาการ Insight mycoplasma pneumoniae
เอกสารประกอบ: open กำหนดการประชุม Insight Mycoplasma pneumoniae

วันที่บันทึกโครงการ 2018-06-12 08:57:48