ข่าว

สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2017” (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2017)

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ได้รับรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2017” (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2017) จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการ ดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ  ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดี และควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ

 

โดยมีกำหนดเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี

ในวันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

2017-10-09