ข่าว

การอบรม MTC-LA เดือน กรกฏาคม

การจัดอบรม MTC-LA เดือน กรกฏาคม

การจัดอบรม MTC-LA เดือนกรกฏาคม 2561

    - LA 09 รุ่นที่ 6  : 13 กรกฎาคม 61

    - LA 01 รุ่นที่ 28  : 23-24 กรกฎาคม 61

สถานที่ รร.เบสเวสเทิร์น  ถนนแจ้งวัฒนะ  จังหวัดนนทบุรี   แบบฟอร์มจอง โรงแรมสามารถโหลดได้ด้านล่างนี้

ไฟล์แนบ: Open แบบฟอร์มจองห้องโรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ - LA 01ไฟล์แนบ: Open แบบฟอร์มจองห้องโรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ - LA 09
2018-06-27