ข่าว

ผลการประกวดคลิปวิดิโอ “บทบาทวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อสุขภาพประชาชนและสังคมไทย”

“บทบาทวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อสุขภาพประชาชนและสังคมไทย” 3 รางวัล โดย คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย

สภาเทคนิคการแพทย์ขอขอบคุณในการร่วมสร้าง การเผยแพร่บทบาทวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ต่อการดูแล รับผิดชอบสุขภาพของประชาชน ในระบบสุขภาพไทย ให้บรรลุเป้าหมายการที่ “ประชาชนสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย” ทั้งนี้ขอความร่วมมือร่วมเผยแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์วงกว้างต่อไป

ผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัลที่ 1                             ชื่อผลงาน นักเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาล”

หน่วยงาน                              กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของผลงาน                       ทนพ.ทวีศักดิ์ สายอ๋อง

สามารถติดตาม/เผยแพร่ได้ที่ link           https://youtu.be/zuAtI1di0YY

 

รางวัลที่ 2                            ชื่อผลงาน “ฉันเป็นนักเทคนิคการแพทย์ไทย”

หน่วยงาน                              ห้องปฏิบัติการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เจ้าของผลงาน                       ทนพ.มานะ กระแสโสม

สามารถติดตาม/เผยแพร่ได้ที่ link           https://youtu.be/lgO7EJ0yMtk

 

รางวัลที่ 3                             ชื่อผลงาน “On call

หน่วยงาน                              งานชันสูตร รพ.โนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

เจ้าของผลงาน                       ทนพญ.ชะญานิษฐ์ พุทธานุ

สามารถติดตาม/เผยแพร่ได้ที่ link           https://youtu.be/3a81_25eQkM

2017-05-31