ข่าว

ขอเชิญบริจาคบูชา เหรียญพระพุทธชินราช ประชาชนสุขภาพดี 60ปี เทคนิคการแพทย์ไทย

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมทำบุญบริจาคบูชาเหรียญพระพุทธชินราช ประชาชนสุขภาพดี 60ปี เทคนิคการแพทย์ไทย

คณะกรรมการจัดงาน 60ปี เทคนิคการแพทย์ไทย โดยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดทำ
เหรียญพระพุทธชินราช ประชาชนสุขภาพดี 60ปี เทคนิคการแพทย์ไทย เนื้อทองแดงรมน้ำตาลเม็ดมะขาม ขึ้นจำนวน 20,000 เหรียญ
ให้บริจาคบูชา เหรียญละ 100 บาท รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายเป็นมอบให้สภาเทคนิคการแพทย์เพื่อการจัดสร้างที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์ถาวรต่อไป
 
ท่านสามารถเข้าระบบบริจาคบูชา พร้อมชำระเงินบริจาคพร้อมค่าจัดส่งผ่านทางธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ค่าจัดส่ง 50 บาท และทุกๆ 10 เหรียญ เพิ่มค่าจัดส่ง 50 บาท


รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ: Open เหรียญพระพุทธชินราช ประชาชนสุขภาพดี 60ปี เทคนิคการแพทย์ไทย
2017-01-26