ข่าว

รับสมัครสอบ ครั้งที่ 1/2567

ประกาศรับสมัครสอบความรู้ เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

รับสมัครสอบ ครั้งที่ 1/2567

รับสมัครสอบ 1-31 มี.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 12 เมษายน 2567

สอบ วันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน 2567

สนามสอบส่วนกลาง กทม. (รพ.ราชวิถี และ สภาเทคนิคการแพทย์)
สนามสอบส่วนภูมิภาค ม.เชียงใหม่ , ม.ขอนแก่น , ม.หัวเฉียว และ ม.วลัยลักษณ์

รายละเอียด ดังประกาศรับสมัครสอบ
ไฟล์แนบ: Open ประกาศรับสมัครสอบ
2024-02-17