ข่าว

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร MTC-LA-08 (Online) การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 4 ปี 2567
วันอบรม 21/09/2567
2024 ORTHO Online Education Program ครั้งที่ 8
วันอบรม 17/09/2567
MTC-LA-01 (Onsite) มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 4 ปี 2567
วันอบรม 07/09/2567
โครงการอบรม The 6th Medical Laboratory Conference เรื่อง "Forward to the Future" 29-30 August 2023 SD Avenue Hotel, Bangkok
วันอบรม 29/08/2567
MTC-LA-02 (Online) เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2565 รุ่นที่ 4 ปี 2567
วันอบรม 23/08/2567
2024 ORTHO Online Education Program ครั้งที่ 7
วันอบรม 20/08/2567
Advanced Modern Medical Laboratory Management & Design Program
วันอบรม 05/08/2567
MTC-LA-09 (Online) "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 4 ปี 2567
วันอบรม 03/08/2567
โครงการประชุมเรื่อง “เทคนิคการแพทย์วิจัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 หัวข้อเดินหน้าวิจัย: จริยธรรมการวิจัยในคน ความปลอดภัยทางชีวภาพ และ การเขียนรายงานวิจัยและการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์
วันอบรม 01/08/2567
การประชุมวิชาการประจำภาค ประจำปี 2567 ครั้งที่ 3 อุบลราชธานี
วันอบรม 30/07/2567
MTC-LA-08 (Onsite) การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 3 ปี 2567
วันอบรม 25/07/2567
2024 ORTHO Online Education Program ครั้งที่ 6
วันอบรม 24/07/2567