กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการประจำภาค ประจำปี 2567 ครั้งที่ 3 อุบลราชธานี
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 30/07/2567 ถึงวันที่ 31/07/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมเซ็นทารา อุบล จังหวัด อุทัยธานี
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-04-002-24-07-05
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม รณพร คำพามา
Email :: ranaporn.pra@gmail.com โทร:: 0648959516
   
เอกสารประกอบ: open กำหนดการ
เอกสารประกอบ: open โครงการ

วันที่บันทึกโครงการ 2024-05-01 17:21:28