กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรม The 5th Medical Laboratory Conference 2023 “Special Laboratory For Medical Diagnosis” 24-25 August 2023 SD Avenue Hotel, Bangkok
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 24/08/2566 ถึงวันที่ 25/08/2566
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรม SD Avenue กรุงเทพฯ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-03-010-23-08-04
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม เยาวลักษณ์ อู่ปรัชญา
Email :: siyaowalak@gmail.com โทร:: 0840903632
   
เอกสารประกอบ: open IO-เอกสารอนุมัติการประชุม
เอกสารประกอบ: open ตารางการอบรม

วันที่บันทึกโครงการ 2023-06-15 00:22:11