กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2566
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   โรงพยาบาลราชวิถี
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 04/04/2566 ถึงวันที่ 05/04/2566
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุมชั้น 11 และ 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-01-071-23-04-01
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ชาญยุทธ ป้องกัน
Email :: cpongkun@gmail.com โทร:: 0952651535
   
เอกสารประกอบ: open โครงการการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2566 และเอกสารอนุมัติจัดการประชุม
เอกสารประกอบ: open กำหนดการประชุม

วันที่บันทึกโครงการ 2023-06-15 00:22:11