กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : การบรรยายชุดวิชาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรื่อง การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (ภาคทฤษฎี)
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 6 การบรรยายชุดวิชาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
วันที่จัดกิจกรรม 15/07/2566 ถึงวันที่ 23/09/2566
สถานที่ จัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต โรงแรมอโนมา และศูนย์สุขภาพสตรีมิสกวาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-06-030-21-06-04
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผศ.ดร.เฟื่องฉัตร จรินทร์ธนันต์
Email :: faongchat.j@rsu.ac.th โทร:: 0856611945
   
เอกสารประกอบ: open การบรรยายชุดวิชาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง embryologist01(18 พค 2564)

วันที่บันทึกโครงการ 2023-06-15 00:22:11