กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการประจำภาค ประจำปี 2566 ครั้งที่ 4
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 28/08/2566 ถึงวันที่ 29/08/2566
สถานที่ จัดกิจกรรม เซ็นทารา โฮเทล แอนดP คอนเวนชัน เซ็น เตอรP จังหวัดอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-002-23-08-04
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม รณพร ประสงค์สุข
Email :: ranaporn.pra@gmail.com โทร:: 0886811581
   
เอกสารประกอบ: open โครงการ
เอกสารประกอบ: open กำหนดการ

วันที่บันทึกโครงการ 2023-05-02 12:19:51