กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ‘‘PSU Medical Technology Conference’’
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 27/04/2566 ถึงวันที่ 28/04/2566
สถานที่ จัดกิจกรรม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Symposium) ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัด สงขลา
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-01-067-23-04-01
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวนฤมล จงวิไลเกษม
Email :: narumol.ch@psu.ac.th โทร:: 0924594451
   
เอกสารประกอบ: open หนังสืออนุมัติจัดโครงการประชุมวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เอกสารประกอบ: open กำหนดการงานประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่บันทึกโครงการ 2022-11-18 17:36:28