กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ครั้งที่ 24 ประจำปี 2564
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 17/11/2564 ถึงวันที่ 19/11/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-064-21-11-01
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางกุลจิรนันท์ อิสระธานันท์
Email :: micros2562@gmail.com โทร:: 0956344023
   
เอกสารประกอบ: open ประชุมวิชาการรพ.พุทธชินราช 2564
เอกสารประกอบ: open ประชุมรพ.พุทธชินราช 2564.2

วันที่บันทึกโครงการ 2021-10-05 14:23:42