กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : Morphology Proficiency Challenge II
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัทซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 41 อบรม Online
วันที่จัดกิจกรรม 01/11/2564 ถึงวันที่ 01/11/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม Online จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-41-042-21-11-11
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ณภาธร อัศวภูริโยธิน
Email :: naphathorn@sysmex.co.th โทร:: 0966424698
   
เอกสารประกอบ: open Morphology Proficiency Challenge II (1-15 Nov 2021)
เอกสารประกอบ: open ตัวอย่างกิจกรรม (test) MPCT2

วันที่บันทึกโครงการ 2021-09-27 15:06:12