กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปี2564
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 03/11/2564 ถึงวันที่ 05/11/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-01-055-21-11-11
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ชมนาด เล็บครุฑ
Email :: training.nbc@redcross.or.th โทร:: 022639600ต่อ1822
   
เอกสารประกอบ: open ขอคะแนนสะสม CMTE
เอกสารประกอบ: open โครงการประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564

วันที่บันทึกโครงการ 2021-09-22 14:10:34