กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทสำคัญของนักเทคนิคการแพทย์สำหรับการแพทย์แม่นยำในปัจจุบัน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ดร.เฉลิมพร อรรถศิลป์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 21/03/2563 ถึงวันที่ 21/03/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้อง 6-601 ตึก 6 อาคารพิฆเณศ Student Center มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัด ปทุมธานี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-03-030-20-03-02
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทสำคัญของนักเทคนิคการแพทย์สำหรับการแพทย์แม่นยำในปัจจุบัน

วันที่บันทึกโครงการ 2019-11-05 20:41:12