กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อกิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการทางภูมิคุ้มกันวิทยา ครั้งที่ 1 เรื่อง "Antibody technology in the disruptive medical technology era"
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายธนกร การลักษณี
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 11/02/2563 ถึงวันที่ 13/02/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) และ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-03-004-20-02-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการ IMM 63
เอกสารประกอบ: open กำหนดการ IMM 63

วันที่บันทึกโครงการ 2019-08-02 14:27:20