กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วิจัย เรื่อง สถิติเบื้องต้นเพื่องานวิจัยทางการแพทย์
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม สมชีพ โกเมน
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 02/08/2562 ถึงวันที่ 02/08/2562
สถานที่ จัดกิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัด ปทุมธานี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-04-029-19-08-02
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open รายละเอียดโครงการ

วันที่บันทึกโครงการ 2019-04-03 14:32:08