กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อกิจกรรม : สัมนาวิชาการระดับนานาชาติ “Novelty in analytical method for diagnostic and biomarker detection”
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 23/07/2561 ถึงวันที่ 23/07/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้อง 801 อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-04-031-18-07-02
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open ส่งCMTE-โครงการNovelty in analytical method -23กค61

วันที่บันทึกโครงการ 2018-07-09 12:17:48