กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อกิจกรรม : การอบรมสัมมนาวิชาการ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวทิภัทราพร พานิช
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 16/07/2561 ถึงวันที่ 17/07/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรม รอแยลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัด นครนายก
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-027-18-07-14
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการ+กำหนดการ ศวก4

วันที่บันทึกโครงการ 2018-06-29 14:24:13