กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อกิจกรรม : Diagnostics in Medical Mycology Workshop
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม รศ.ดร. อริยา จินดามพร
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 22/07/2561 ถึงวันที่ 26/07/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-03-085-18-07-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2018-06-15 14:50:24