กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 16
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสุภารัตน์ จอนคำ
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 20/07/2561 ถึงวันที่ 20/07/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด พิษณุโลก
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-01-039-18-07-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open
เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2018-06-06 09:46:44