กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 7/2561
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วัชราภรณ์ อินทรเกษม
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 7 การบรรยายพิเศษ
วันที่จัดกิจกรรม 17/07/2561 ถึงวันที่ 17/07/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุม 6A อาคารทันตกรรม ชั้น 6 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-07-072-18-07-07
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open แผนการอบรมประจำปี 2561
เอกสารประกอบ: open โครงการพัฒนาศักยภาพนักเทคนิคการแพทย์ 2561

วันที่บันทึกโครงการ 2018-04-27 09:27:22