ข่าว

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ DMSc Award ประจำป

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ

ทนพ.ไพรัตน์ จาบัวขาว

หน่วยงาน กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา

ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ DMSc Award ประจำปี 2562

ชื่อเรื่อง นวัตกรรม LAB 4.0

ประเภทงานการพัฒนาบริการหรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2562

“Healthy Living with Medical Sciences: Genomics Thailand สุขภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์”

ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2019-03-21