ข่าว

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การกำหนดแบบตามข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ 

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์
ที่ 6/2562
เรื่อง การกำหนดแบบตามข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2561

 

เอกสาร Download

ไฟล์แนบ: Open ประกาศแบบคำขอ สภาเทคนิคการแพทย์
2019-03-12