ข่าว

สำนักงานสภาฯ ขอให้สมาชิกต่อไปนี้แก้ไขเลขบัตรประชาชน

เนื่องด้วย สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการประสานจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ (CMTE) ว่า...สมาชิกสภาฯ บางท่าน กรอกเลขบัตรประชาชน  ในระบบข้อมูล ในเว็บไม่ถูกต้อง...   จึงขอความร่วมมือให้ผู้ที่มี ท.น. ต่อไปนี้ ในเอกสารแนบท้าย.  เข้าระบบฐานข้อมูลของท่าน เพื่อดำเนินการต่อไป โดย

1.   เข้าระบบได้ที่ http://mtc.or.th/login_user.php

             a.   User name: เลข ท.น.ของท่าน (เฉพาะตัวเลข)

             b.  Password : ตามที่ท่านตั้งไว้

2.   เข้าไปปรับปรุงเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้เป็นเลข 13 หลัก

3.   เลขบัตรประชาชนใส่ติดกันทุกหลัก ไม่ต้องเว้นวรรค

4.   ตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ

5.   ตรวจสอบก่อนการบันทึกทุกครั้ง

ทั้งนี้ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยขอบคุณมากครับ

ไฟล์แนบ: Open รายเลข ท.น. ที่ขอให้เข้าระบบเพื่อแก้ไข
2017-10-09