ข่าว

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 3/2562

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ 
เรื่อง ผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2562

สามารถ Login เข้าระบบเพื่อดูผลการสอบ Login ..

สำหรับผู้ที่สอบผ่าน สามารถขอขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดดังไฟล์แนบประกาศ

ไฟล์แนบ: Open ประกาศผลสอบความรู้ 3/2562
2019-11-22