ข่าว

ประกาศผลสอบความรู้ครั้งที่  2/2562

ประกาศผลสอบความรู้ครั้งที่  2/2562
ผู้ที่สอบผ่านโปรดอ่านคำแนะนำในประกาศ (ไฟล์แนบ) สามารถขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สามารถเข้าดูผลการสอบ www.mtc.or.th


คำร้องขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ (สทนพ.๗)
คำร้องขอหนังสือรับรอง (สทนพ.๙)
คำขอสมัครสมาชิก (สทนพ.๑)

 

ไฟล์แนบ: Open ประกาศผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
2019-08-16