ข่าว

รายชื่อผู้ส่งเอกสารถึงสภาฯ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

  1. รายชื่อนี้เป็นรายชื่อที่มีการส่งเอกสารขอต่ออายุใบอนุญาตมาถึงสภาฯ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น

  2. เอกสารที่ส่งมาหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ยังคงมีอยู่ จะดำเนินการแจ้งในรอบถัดไป

  3. เอกสารในข้อ 1 จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนการนับระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ในการออกใบอนุญาตฉบับใหม่ และอื่นๆประกอบ

  4. เอกสารในข้อ 1 กรณีที่เอกสารที่ส่งไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง สภาฯ จะขึ้นรายชื่อให้ติดต่อสภาฯ 

  5. เอกสารในข้อ 1 กรณีที่เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สภาฯ จะดำเนินการต่อจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ท่านสามารถติดตามได้จากข้อมูลในระบบของท่าน (มีการเปลี่ยนแปลงวันที่ใบอนุญาตหมดอายุรอบใหม่) และรอรับเอกสารที่สภาฯ จะดำเนินการจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ EMS

ไฟล์แนบ: Open รายชื่อส่งเอกสารถึงสภาฯ 140461-150561ไฟล์แนบ: Open ป้ายโฆษณา
2018-06-25