ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รอบ 3/2560

สนามสอบขอนแก่น สอบที่ ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สนามสอบกรุงเทพ สอบที่ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 25 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (แผนที่อยู่ท้ายเอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิ)
ไฟล์แนบ: Open รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.ขอนแก่นไฟล์แนบ: Open รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรุงเทพ
2017-11-16