ข่าว

ประกาศรายชื่อการส่งบัตรสมาชิก และ รายชื่อผู้ที่ต้องติดต่อสำนักงานสภาฯ รอบ 1 พฤศจิกายน 2560

4 ประเภทหัวข้อการส่งบัตร

 1. ทำแล้วส่งแล้ว - สีเขียว

2. ทำแล้วรอส่ง - สีเหลือง

3. รอการติดต่อกลับ - สีแดง

4. มีข้อมูลในระบบรอการดำเนินการ - สีน้ำเงิน

 ติดต่อกลับที่ 025800229

ไฟล์แนบ: Open เอกสารรายชื่อทำบัตร 4 ประเภท
2017-11-01