ข่าว

เปิดระบบทำบัตรสมาชิก on line วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

สภาเทคนิคการแพทย์ เปิดระบบการทำบัตรสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ on line และช่องทางอื่นๆ พร้อมคำแนะนำ และการติดตามผล

ไฟล์แนบ: Open เอกสารแนะนำขั้นตอนการดำเนินการทำบัตรสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์
2018-01-31